Απρίλιος 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

24 Απριλίου 2013

Η ΔΕΥΑ Κοζάνης, στα πλαίσια συστηματικής παρακολούθησης ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης στο Νέο Καλλικρατικό Δήμο, προέβει σε μια σειρά ελέγχων ………

ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ

8 Απριλίου 2013

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, περιλαμβάνουμε τα κυριότερα έντυπα που μπορεί να σας χρησιμεύσουν στα διάφορα αιτήματά σας,
τόσο προς τη ΔΕΥΑΚ, όσο και προς οπουδήποτε αλλού.