Ιστορικό

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κοζάνης ιδρύθηκε το 1985 και λειτούργησε για πρώτη φορά στίς 20 Ιουνίου 1988, για να βελτιώσει την ποιότητα ζωής μας, προσφέροντας τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης. Το 1992 στις δραστηριότητες της εταιρίας προστέθηκε και η τηλεθέρμανση. Η άριστη λειτουργία του πρωτοποριακού αυτού συστήματος ανέδειξε με τον καλύτερο τρόπο τις δυνατότητες της.

Σήμερα η ΕΥΔΑΚ αξιοποιεί ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα και επενδύει σωστά τους δικούς μας πόρους κατασκευάζοντας υπερσύγχρονα δίκτυα ύδρευσης - αποχέτευσης. Τα έργα που εκτελεί εξασφαλίζουν νερό άριστης ποιότητας όχι μόνο για τις σημερινές αλλά και τις μελλοντικές ανάγκες μας.

Ταυτόχρονα η ΔΕΥΑΚ οργανώνεται συστηματικά και βελτιώνει την ποιότητα των υπηρεσιών της, για να μπορεί να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις των κατοίκων του Δήμου μας.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Δ.Ε.Υ.Α.  ΚΟΖΑΝΗΣ

25 χρόνια ΔΕΥΑΚ
Με βασικό στόχο την εξυπηρέτηση του πολίτη.

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κοζάνης (ΔΕΥΑΚ) από τον πρώτο χρόνο της λειτουργίας της (1988) έθεσε ως βασικό της στόχο την παροχή των καλύτερων δυνατών υπηρεσιών προς τους πολίτες του Δήμου Κοζάνης στον ευαίσθητο και κρίσιμο τομέα της ύδρευσης και της αποχέτευσης.
Αυτό το στόχο υπηρέτησε καθ΄ όλο τη διάρκεια των 25 χρόνων της ζωής της. Η προσθήκη της Τηλεθέρμανσης (1992) διεύρυνε σημαντικά το πεδίο δραστηριοτήτων της και η σωστή και εύρυθμη λειτουργία του πρωτοποριακού αυτού συστήματος ανέδειξε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις διαρκώς εξελισσόμενες δυνατότητες της.
Η έγκαιρη και αποτελεσματική αξιοποίηση όλων των ευκαιριών και των δυνατοτήτων που παρείχαν τα διάφορα ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα, σε συνδυασμό με τη σωστή επένδυση των δικών της πόρων, την οδήγησαν στην κατασκευή σύγχρονων δικτύων ύδρευσης- αποχέτευσης-τηλεθέρμανσης και μονάδων βιολογικού καθαρισμού που είναι ικανά να ανταποκριθούν όχι μόνο στις σημερινές αλλά και τις μελλοντικές ανάγκες του Δήμου, διασφαλίζοντας τις απαραίτητες συνθήκες υγιεινής των πολιτών και προστατεύοντας το περιβάλλον.
Παράλληλα, οργάνωσε μεθοδικά τις υπηρεσίες της, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται επαρκώς στις απαιτήσεις και τα αιτήματα των κατοίκων.
Η Διοίκηση, τα στελέχη και οι εργαζόμενοι της ΔΕΥΑΚ 25 χρόνια μετά την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης δικαιούνται να αισθάνονται υπερήφανοι για το έργο που έχει παραχθεί για τους δημότες του Δήμου Κοζάνης και να ατενίζουν με αισιοδοξία το μέλλον.

Γιώργος Παυλίδης
Γενικός Διευθυντής ΔΕΥΑΚ

 

Κατεβάστε το αχείο, σε μορφή  (PDF)

Ο Ρόλος των ΔΕΥΑ στην Διαχείρηση των Υδάτινων Πόρων