Για Εξοικονόμηση Ενέργειας

Έξι είναι οι προϋποθέσεις που μας εξασφαλίζουν

  • Εξοικονόμηση ενέργειας-καθαρό περιβάλλον
  • Οικονομική κατανάλωση
  • Ευχάριστη εσωτερική ατμόσφαιρα

Και είναι οι ακόλουθες :

  1. Μόνωση- Η καλύτερη θέρμανση
  2. Καθαρή εσωτερική εγκατάσταση- μέγιστος βαθμός απόδοσης
  3. Συχνός έλεγχος και επιλογή εκείνων των ρυθμίσεων στον εναλλάκτη που εξασφαλίζουν το βέλτιστο σημείο λειτουργίας του.
  4. Ρύθμιση της θερμοκρασίας των εσωτερικών χώρων σε τιμές μεταξύ 17 και 21 βαθμών.
  5. Σωστός αερισμός των εσωτερικών χώρων
  6. Καθαρό λεβητοστάσιο- εμπιστοσύνη και συνεργασία με τους τεχνικούς της εταιρείας μας.