Εξόφληση Λογαριασμών

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Στα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛ.ΤΑ.) αλλά και σε τέσσερις (4) συμβεβλημένες τράπεζες μπορούν οι πολίτες να εξοφλούν τους λογαριασμούς της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., εκτός φυσικά των ταμείων της Δ.Ε.Υ.Α.Κ, τα οποία βρίσκονται στα νέα της γραφεία στο 2ο χλμ της Ε.Ο. Κοζάνης- Θεσσαλονίκης.

Οι τρόποι εξόφλησης των λογαριασμών είναι οι εξής:

ΤΑΜΕΙΑ (ΓΚΙΣΕ)
1. Των ΕΛ.ΤΑ.
2. Της Εθνικής Τράπεζας
3. Της Τράπεζας Πειραιώς
4. Της Eurobank
5. Της Alpha Bank

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
1. Της Τράπεζας Πειραιώς
2. Της Alpha Bank

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (e- banking)
1. Της Εθνικής Τράπεζας
2. Της Τράπεζας Πειραιώς
3. Της Eurobank
4. Της Alpha Bank

ΜΕ ΠΑΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ
1. Της Εθνικής Τράπεζας
2. Της Τράπεζας Πειραιώς
3. Της Eurobank
4. Της Alpha Bank

Το ύψος της επιβάρυνσης των λογαριασμών των καταναλωτών που επιλέγουν την εξόφληση τους με κάποιον απ΄ τους παραπάνω τρόπους καθορίζεται από τα ΕΛ.ΤΑ. ή την Τράπεζα με την οποία συναλλάσσονται. Σε ορισμένες περιπτώσεις, πάντως, δεν υπάρχει καμιά επιβάρυνση.

Ηλεκτρονική Εξόφληση

Με την χρήση Χρεωστικής ή Πιστωτικής ή Προπληρωμένης κάρτας, χωρίς χρέωση προμήθειας, από το site της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. (https://www.deyakozanis.gr) πατώντας ¨ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ¨ και εισάγοντας τον κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής (RF……..) του λογαριασμού ή της δόσης που θέλετε να εξοφλήσετε.

Κωδικός ηλεκτρονικής πληρωμής

Όσοι από τους καταναλωτές της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. έχουν προχωρήσει σε κάποιο διακανονισμό παλαιότερων οφειλών μπορούν να τους πληρώνουν με τους παραπάνω τρόπους χρησιμοποιώντας το σχετικό κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής. Όσοι δεν γνωρίζουν ήδη αυτό τον κωδικό μπορούν να τον πληροφορηθούν απ΄ το τμήμα καταναλωτών της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2461051551, 2461051522, 2461051505

Η εκπρόθεσμη εξόφληση του λογαριασμού συνεπάγεται την επιβάρυνσή με τόκους υπερημερίας.
Η μη έγκαιρη εξόφληση των λογαριασμών ύδρευσης – τηλεθέρμανσης συνεπάγεται την διακοπή παροχών χωρίς άλλη ειδοποίηση.

Για την επανασύνδεση των παροχών ο καταναλωτής επιβαρύνεται με τα σχετικά έξοδα επανασύνδεσης.