Επίδομα θέρμανσης

Επίδομα θέρμανσης

 

ΚΟΖΑΝΗ 05-07-2022                                                                                                   

2ο χλμ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

50100 ΚΟΖΑΝΗ

Τηλ.:2461051500                                                           

Fax:2461051550

Email:deyakoz@otenet.gr

 

Μέχρι 15 Ιουλίου μπορούν να κατατεθούν λογαριασμοί τηλεθέρμανσης για το επίδομα θέρμανσης.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

 

Σύμφωνα με το Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ B’ 3476/05.07.2022) οι καταναλωτές τηλεθέρμανσης για να λάβουν το επίδομα θέρμανσης θα μπορούν να καταθέσουν,  μέσω της πλατφόρμας  myθέρμανση της ΑΑΔΕ,  έως και τις 15 Ιουλίου 2022 τους λογαριασμούς που εκδόθηκαν μέχρι τις 30 Ιουνίου 2022. 

Στην σχετική τροποποίηση αναφέρεται ότι: 

«Ειδικά για την κατανάλωση θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης θα καταχωρούνται έως την 15η Ιουλίου 2022 δικαιολογητικά αγορών της περιόδου 1.10.2021 έως 31.03.2022 με ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού πληρωμής έως την 30η Ιουνίου 2022 και το αντίστοιχο ποσό επιδόματος θα καταβάλλεται έως την 10η Αυγούστου 2022.  

Η καταβολή των ανωτέρω δόσεων πραγματοποιείται μετά την αφαίρεση της καταβληθείσας κατά την παρ. 2 του άρθρου 4 προκαταβολής».