Προϋπολογισμός

Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2023

Κατεβάστε τον προυπολογισμό 2022 σε μορφή (pdf)

Προϋπολογισμός 2023 Λήψη