Τιμολόγια Ύδρευσης - Αποχέτευσης - Τηλεθέρμανσης

Τιμολόγια Ύδρευσης – Αποχέτευσης – Τηλεθέρμανσης

Τα νέα τιμολόγια ύδρευσης και αποχέτευσης ισχύουν ως εξής:

Τιμολόγιο Ύδρευσης- Αποχέτευσης – Τηλεθέρμανσης . . . . . . . . . ΕΔΩ