ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΚΣΚΑΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΚΣΚΑΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό, Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών «ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΚΣΚΑΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα :…