ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.)
Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών
«ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

  • ΔΔ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ
  • Δ. ΥΨΗΛΑΝΤΗ
  • ΑΙΑΝΗΣ
  • ΕΛΙΜΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2023-2025 »

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα :

Αναλυτική Διακήρυξη (PDF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ΕΔΩ

Τυποποιημένο Έντυπο ΕΕΕΣ και ΤΕΥΔ (PDF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ΕΔΩ