ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΔΕΥΑΚ),
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την «Προμήθεια Hardware»
(επιτραπέζιων ηλεκτρονικών υπολογιστών, σαρωτών, εκτυπωτών, ups,
μονάδες δίσκων και λοιπός εξοπλισμός υπολογιστών και διαφόρων μηχανημάτων γραφείου.
Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα
Περιληπτική Διακήρυξη (pdf)