Κατάλληλο το νερό του Κρόκου.

Κατάλληλο το νερό του Κρόκου.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

 Η Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης ενημερώνει όσους κατοικούν και δραστηριοποιούνται στην Τοπική Κοινότητα του Κρόκου ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων και με βάση το έγγραφο με αριθμ. Πρωτ. 64210/ 19-4-2024 της  Δνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Κοζάνης, Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου, το νερό του δικτύου μπορεί πλέον να χρησιμοποιείται για ανθρώπινη κατανάλωση.

Αυτό σημαίνει πως οι κάτοικοι του Κρόκου μπορούν πλέον να πίνουν το νερό του δικτύου ύδρευσης αλλά και να το χρησιμοποιούν για μαγειρική χρήση.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση σας.

Από την ΔΕΥΑΚ