Νέα εξωτερικά δίκτυα ύδρευσης

Νέα εξωτερικά δίκτυα ύδρευσης

ΚΟΖΑΝΗ 28-09-2021
Τηλ.:2461051500
Fax:2461051550
E-mail:deyakoz@otenet.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Νέα εξωτερικά δίκτυα ύδρευσης σε Σκήτη, Σιδερά, Λιβερά από την ΔΕΥΑΚ.

Νέα εξωτερικά δίκτυα ύδρευσης κατασκεύασε η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κοζάνης
στις τοπικές Κοινότητες Σκήτης, Σιδερών και Λιβερών του Δήμου Κοζάνης.
Στην Σκήτη υλοποιήθηκε το έργο «Αντικατάσταση τμήματος καταθλιπτικού αγωγού εξωτερικού δικτύου ύδρευσης»,
προϋπολογισμού μελέτης 330.646,16 ευρώ, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ.
Το έργο αφορούσε

 • την κατασκευή νέου εξωτερικού δικτύου ύδρευσης μήκους 3.742 μ. από αγωγούς HDPE διαφόρων διαμέτρων
  και ονομαστικών πιέσεων καθώς και των απαραίτητων φρεατίων απομόνωσης, ελέγχου, εξαερισμού και εκκένωσης
  για την ομαλή λειτουργία του δικτύου,
 • την πλήρη αντικατάσταση του μηχανολογικού και υδραυλικού εξοπλισμού,
  την οικοδομική συντήρηση της υφιστάμενης παλιάς γεώτρησης (Γ1 Σκήτης), της νέας γεώτρησης (Γ2 Σκήτης),
  καθώς και την εγκατάσταση νέου υδραυλικού και μηχανολογικού εξοπλισμού στον οικίσκο του υφιστάμενου αντλιοστασίου Ανθότοπου.

Στα Σιδερά και τα Λιβερά υλοποιήθηκε το έργο «Εξωτερικό δίκτυο και αντικατάσταση τροφοδοτικού αγωγού ύδρευσης»,
προϋπολογισμού μελέτης 406.504,06, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ.
Το έργο αφορούσε την κατασκευή

 • νέου τροφοδοτικού αγωγού ύδρευσης, αποτελούμενου από αγωγούς HDPE, 3ης γενιάς, διαφόρων διαμέτρων,
  συνολικού μήκους 2.820 μέτρων με όλα τα απαραίτητα φρεάτια απομόνωσης, ελέγχους, διακλάδωσης, σύνδεσης,
  αερεξαγωγού και εκκένωσης,
 • νέου πιεζοθραυστικού φρεατίου, και
 • την αντικατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού της υπάρχουσας δεξαμενής.

Από την ΔΕΥΑΚ