Ολοκλήρωση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης οικισμών Κρόκου και Άνω Κώμης του Δήμου Κοζάνης

Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού (pdf)