Πίνακες Κατάταξης και απορριπτέων της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2022

Πίνακες Κατάταξης και απορριπτέων της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2022

Η Δ.Ε.Υ.Α Κοζάνης, ανακοινώνει τους νέους πίνακες κατάταξης και απορριπτέων προσωπικού,
της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2022, προκήρυξης πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου.

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα σε μορφή PDF

  • Έκθεση Τοιχοκόλλησης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ΕΔΩ
  • 101 ΔΕ Μηχανοτεχνίτες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ΕΔΩ
  • 102 ΔΕ Βοηθοί Τεχνίτες Υδραυλικοί . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΕΔΩ
  • 103 ΔΕ Βοηθοί Τεχνίτες Υδραυλικοί Τ/Θ . . . . . . . . . . . . . . . . . ΕΔΩ
  • 101 Απορριπτέοι ΔΕ Μηχανοτεχνίτες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΕΔΩ
  • 102 Απορριπτέοι ΔΕ Βοηθοί Τεχνίτες Υδραυλικοί . . . . . . . . .  ΕΔΩ
  • 103 Απορριπτέοι ΔΕ Βοηθοί Τεχνίτες Υδραυλικοί Τ/Θ . . . . .  ΕΔΩ