Πρόγραμμα «Αυγείας» με την συμμετοχή και της ΔΕΥΑΚ

Πρόγραμμα «Αυγείας» με την συμμετοχή και της ΔΕΥΑΚ

ΚΟΖΑΝΗ 23-05-2022

2ο χλμ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

50100 ΚΟΖΑΝΗ

Τηλ.:2461051500                                                             

Fax:2461051550

Email:deyakoz@otenet.gr

 

Πρόγραμμα «Αυγείας» με την συμμετοχή και της ΔΕΥΑΚ

Πώς το ανακυκλούμενο νερό βιολογικού καθαρισμού μπορεί να αξιοποιηθεί για άρδευση σε καλλιέργειες στην γεωργία ακριβείας

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

 

Σ’ ένα σημαντικό πρωτοποριακό πρόγραμμα συμμετέχει η Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης , το πρόγραμμα «ΑΥΓΕΙΑΣ», που αφορά μια έξυπνη πλατφόρμα για την διαχείριση και αξιοποίηση του ανακυκλούμενου νερού του βιολογικού καθαρισμού για άρδευση σε καλλιέργειες στην γεωργία ακριβείας.

Για το πρόγραμμα συνεργάζονται το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ, η AGROSENSE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ και η Δ.Ε.Υ.Α.Κ., ενώ συντονίστρια του είναι η Αν. Καθηγήτρια κ. Λούτα Μαλαματή.

 

Υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ  και

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα,

Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ).

 

Περιγραφή του έργου

Το ερευνητικό έργο ΑΥΓΕΙΑΣ στοχεύει στην κεφαλαιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων στον τομέα των τεχνολογιών διαδικτύου των πραγμάτων (Internet of Things – IoT) και των δικτύων ευρείας κάλυψης χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης (Low Power Wide Area Networks – LPWAN) για την δημιουργία ενός

έξυπνου οικοσυστήματος, το οποίο αξιοποιώντας τεχνικές μηχανικής μάθησης, θα επιτρέπει και θα βελτιστοποιεί την χρήση ανακτημένου νερού βιολογικού καθαρισμού στην γεωργία.

Στόχοι του έργου

  1. Σχεδίαση και ανάπτυξη συστήματος IoT.
  2. Δημιουργία μηχανισμών πρόβλεψης αναγκών, βελτιστοποίησης και αυτοματισμού διεργασιών.
  3. Κατασκευή σημείου συγκέντρωσης και ενοποίησης δεδομένων από διαφορετικές πηγές, αξιολόγησή τους, παραγωγή στατιστικών και δημιουργία συσχετίσεων.
  4. Κατασκευή γραφικού περιβάλλοντος φιλικού προς τον χρήστη, για την παρουσίαση καταγραφών αισθητήρων και παρουσίαση στατιστικών.
  5. Ανάπτυξη αλγορίθμων μηχανικής μάθησης και πρόβλεψης για την υποστήριξη και λήψη αποφάσεων.
  6. Κατασκευή εφαρμογής φιλικής προς τον χρήστη για τους γεωργούς και τους

διαχειριστές του βιολογικού καθαρισμού.

Αναμενόμενα οφέλη

Περιβαλλοντικά: Μείωση κατανάλωσης συμβατικών υδατικών πόρων και μείωση

χρήσης χημικών συστατικών που κάνει χρήση ο γεωργός για την βελτίωση της

ποιότητας της παραγωγής μέσω της αξιοποίησης του ανακτημένου νερού του

βιολογικού καθαρισμού.

Οικονομικά: Αύξηση κερδών για τους διαχειριστές των βιολογικών καθαρισμών, αλλά και για τους παραγωγούς, ενώ ταυτόχρονα το έργο θα οδηγήσει στην ανάπτυξη μίας σειράς εμπορεύσιμων προϊόντων.

Κοινωνικά: Αύξηση απασχόλησης σε θέσεις υψηλής τεχνολογίας και

καινοτομίας .

 

Από την ΔΕΥΑΚ

 

Στην ιστοσελίδα  https://project-augeias.gr/ μπορείτε να βρείτε επιπλέον πληροφορίες για το πρόγραμμα και αν θέλετε να παρακολουθήσετε μια σύντομη παρουσίασή του χρησιμοποιείστε το link:  https://www.youtube.com/watch?v=4y4CtJL3H5o&t=21s