ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΚΟΖΑΝΗ 14-2-2018 2ο χλμ Κοζάνης- Θεσ/νίκης ΚΟΖΑΝΗ Τηλ.: 2461051500 FAX: 2461051550 E- mail: deyakoz@otenet.gr

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.)

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Συνοπτικό διαγωνισμό (επαναληπτικό), για την Παροχή υπηρεσίας
«ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ-ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018»

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα

  • ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (pdf)
  • ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔIΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (pdf)
  • ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (doc)