Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών για τις περιόδους λειτουργίας 2018/2019 και 2019/2020

Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών για τις περιόδους λειτουργίας 2018/2019 και 2019/2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (pdf)