Συντήρηση δικτύου και επέκταση δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης στον Δήμο Κοζάνης 2018-2019

Συντήρηση δικτύου και επέκταση δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης στον Δήμο Κοζάνης 2018-2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (pdf)