ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΛΥΟΣ 2021-23

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΛΥΟΣ 2021-23

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό, Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΛΥΟΣ 2021-23» Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα :…