ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΛΥΟΣ 2021-23

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΛΥΟΣ 2021-23

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό,

Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών
«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΛΥΟΣ 2021-23»

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (pdf)   εδώ