ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ : «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΛΥΟΣ 2021-23» και «Ασφάλισης Γενικής Αστικής Ευθύνης και Περιουσίας / Διακοπής Εργασιών» για την περίοδο 2021-2022

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ : «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΛΥΟΣ 2021-23» και «Ασφάλισης Γενικής Αστικής Ευθύνης και Περιουσίας / Διακοπής Εργασιών» για την περίοδο 2021-2022

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Ενημερώνουμε ότι η νέα καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών, για τους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς με τίτλο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΛΥΟΣ 2021-23» και «Ασφάλισης Γενικής Αστικής Ευθύνης και…