Μια σειρά σημαντικών έργων για την αντιπλημμυρική προστασία της Κοζάνης

Μια σειρά σημαντικών έργων για την αντιπλημμυρική προστασία της Κοζάνης

Μια από τις βασικές υπηρεσίες και προτεραιότητες της Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης αφορούνκαι την εύρυθμη λειτουργία των δικτύων αποχέτευσης και αντιπλημμυρικήςπροστασίας του Δήμου Κοζάνης, κάτι που διασφαλίζεται…