Μια σειρά σημαντικών έργων για την αντιπλημμυρική προστασία της Κοζάνης

Μια σειρά σημαντικών έργων για την αντιπλημμυρική προστασία της Κοζάνης

Μια από τις βασικές υπηρεσίες και προτεραιότητες της Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης αφορούν
και την εύρυθμη λειτουργία των δικτύων αποχέτευσης και αντιπλημμυρικής
προστασίας του Δήμου Κοζάνης, κάτι που διασφαλίζεται με την καθημερινή μέριμνα
του αρμόδιου τμήματος της, αλλά και με την μελέτη, τον σχεδιασμό, τον
προγραμματισμό και την κατασκευή έργων προκειμένου να αντιμετωπίζονται όσο το
δυνατόν καλύτερα οι σύγχρονες ανάγκες του.

Δείτε το ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ εδώ