ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κοζάνης (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.), προκηρύσσει τη με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου μέσω του Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ. για την εκπόνηση της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ…