ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κοζάνης (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.),
προκηρύσσει
τη με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου μέσω του Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ. για την εκπόνηση της μελέτης:
«ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ»

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (σε μορφή PDF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΕΔΩ
ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (σε μορφή PDF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΕΔΩ