Πιστοποιητικό Διαπίστευσης έλαβε  το εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου της ΔΕΥΑΚ.

Πιστοποιητικό Διαπίστευσης έλαβε το εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου της ΔΕΥΑΚ.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Πιστοποιητικό Διαπίστευσης ΕΛΟΤ EN ISO έλαβε το εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κοζάνης από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης – Ε.Σ.Υ.Δ..…