Πιστοποιητικό Διαπίστευσης έλαβε  το εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου της ΔΕΥΑΚ.

Πιστοποιητικό Διαπίστευσης έλαβε το εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου της ΔΕΥΑΚ.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Πιστοποιητικό Διαπίστευσης ΕΛΟΤ EN ISO έλαβε το εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κοζάνης από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης – Ε.Σ.Υ.Δ..

Με τη διαπίστευση αυτή το εργαστήριο διασφαλίζει την παροχή υπηρεσιών αναλύσεων υψηλού επιπέδου για τα πόσιμα νερά του δικτύου υδροδότησης και των πηγών υδροληψίας. Παράλληλα, ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17025: 2017 και εναρμονίζεται πλήρως με  τις μεθόδους που εφαρμόζονται και τις απαιτήσεις της διαπίστευσης, διασφαλίζοντας  έτσι την παροχή άριστης ποιότητας νερού στους  καταναλωτές.

Από την ΔΕΥΑΚ