ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Έρευνα αγοράς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Η ΔΕΥΑ Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην «Ασφάλιση των οχημάτων της ΔΕΥΑ Κοζάνης» (CPV: 66514110-0) συνολικού προϋπολογισμού 13.000,00 €, για ένα έτος από 02-01-2023 έως 02-01-2024.

Η παροχή υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τις τροποποιήσεις του.

Για να είναι συγκρίσιμες οι προσφορές παρακαλούμε να συμπεριλάβετε τις παρακάτω καλύψεις :

       1) Αστική ευθύνη

       2) Φροντίδα ατυχήματος

       3) Οδική βοήθεια

       4) Θραύση κρυστάλλων

       5) Προσωπικό ατύχημα οδηγού

Οι προσφορές θα κατατίθενται στη ΔΕΥΑΚ (2ο χλμ Κοζάνης-Θεσ/κης), έως και την Παρασκευή 16-12-2022 και ώρα 13:30 λαμβάνοντας υπόψη τα συνημμένα αρχεία των οχημάτων που θα δοθούν από την υπηρεσία μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Κο Κων/νο Κουτσούπα στο τηλ 2461051558  και την Κα Βασιλική Πεσλή στο τηλ 2461051540  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.