Υπογράφτηκε σύμβαση προμήθειας δύο φωτοβολταϊκών σταθμών  για τις εγκαταστάσεις ύδρευσης.

Υπογράφτηκε σύμβαση προμήθειας δύο φωτοβολταϊκών σταθμών για τις εγκαταστάσεις ύδρευσης.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ  Στην υπογραφή της σύμβασης για την προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) φωτοβολταϊκών σταθμών συνολικής ισχύος 1.499,6 kWp προχώρησε η Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης. Η απόκτηση…