παράταση  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΗΣ»

παράταση «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΗΣ»

Έγκριση παράτασης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΘΥΛΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ». Κατεβάστε…