Με τον Βιολογικό Καθαρισμό Κοζάνης συνδέθηκε ο Κρόκος

Με τον Βιολογικό Καθαρισμό Κοζάνης συνδέθηκε ο Κρόκος

ΚΟΖΑΝΗ 02-09-2021
Τηλ.:2461051500
Fax:2461051550
E-mail:deyakoz@otenet.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Με τον Βιολογικό Καθαρισμό Κοζάνης συνδέθηκε ο Κρόκος.

Με την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) – Βιολογικός Καθαρισμός- της πόλης της Κοζάνης έχει συνδεθεί πλέον ο οικισμός του Κρόκου,
μετά την ολοκλήρωση του εξωτερικού δικτύου μεταφοράς ακαθάρτων.

Πρόκειται για ένα έργο που μελέτησε, σχεδίασε, προγραμμάτισε και υλοποίησε η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κοζάνης,
προϋπολογισμού μελέτης 532.520,33 ευρώ, το οποίο χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υ.Με.Περ.Α.Α..

Νέο δίκτυο με πόρους της ΔΕΥΑΚ.
Η Δ.Ε.Υ.Α.Κ., παράλληλα, μελέτησε και κατασκεύασε το έργο της βελτιστοποίησης του δικτύου αποχέτευσης του οικισμού του Κρόκου,
έτσι ώστε να μπορεί να λειτουργεί αποτελεσματικά σε σχέση με το εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς ακαθάρτων.
Ένα έργο που κόστισε 100.000 ευρώ και χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από τους ίδιους πόρους της Επιχείρησης.

Τα οφέλη του έργου.
Με το έργο αυτό επιτυγχάνεται η βελτίωση της συλλογής και επεξεργασίας των αστικών λυμάτων του Κρόκου,
με βάση τις σχετικές οδηγίες και κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και συμβάλει

  • στην αναβάθμιση του φυσικού και του ανθρώπινου περιβάλλοντος, και
  • την βελτίωση της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων,

εξασφαλίζοντας έτσι την βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη που θα ωφελήσει τον πληθυσμό τόσο του οικισμού όσο και της ευρύτερης περιοχής.

Τι περιλαμβάνει.
Το έργο που λειτουργεί ήδη περιλαμβάνει τα εξής μέρη:

  • αντλιοστάσιο ανύψωσης λυμάτων
  • αγωγό διασύνδεσης μήκους 261 μέτρων, και
  • καταθλιπτικό αγωγό μήκους 1.662 μέτρων που συνδέει το αντλιοστάσιο με τον υφιστάμενο κεντρικό αποχετευτικό αγωγό της Κοζάνης.

Από την ΔΕΥΑΚ