ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, 31 έργα από την αξιοποίηση προγραμμάτων

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, 31 έργα από την αξιοποίηση προγραμμάτων

ΚΟΖΑΝΗ 13-09-2021
Τηλ.:2461051500
Fax:2461051550
E-mail:deyakoz@otenet.gr

31 έργα ύψους 51,5 εκ. της ΔΕΥΑΚ
από την αξιοποίηση προγραμμάτων
Ένα εκατομμύριο κόστισαν οι μελέτες τους
που πληρώθηκαν από ίδιους πόρους.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Τριάντα ένα (31) έργα ύδρευσης, αποχέτευσης, επεξεργασίας λυμάτων, αντιπλημμυρικής προστασίας και ενεργειακής αναβάθμισης που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ Δυτικής Μακεδονίας και το πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ, προϋπολογισμού μελέτης πενήντα ένα και μισό (51,5) εκατομμυρίων ευρώ, μελέτησε και σχεδίασε η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κοζάνης, τα οποία αφορούν όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Κοζάνης.

Τα έργα αυτά σχεδιάστηκαν και προγραμματίστηκαν από την ΔΕΥΑΚ, το κόστος της μελέτης τους ανήλθε στο ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ και καλύπτεται εξ ολοκλήρου από ίδιους πόρους της Επιχείρησης.

Απ’ το σύνολο των έργων

  1. τα δέκα έξη (16) είναι ενταγμένα ήδη στο ΕΣΠΑ και απ’ αυτά
  • τα έξη (6) έχουν ολοκληρωθεί ,
  • τα πέντε (5) εκτελούνται και βαίνουν προς ολοκλήρωση, με την πρόοδο των εργασιών να εξελίσσεται ομαλά και μέσα στα προγραμματισμένα χρονοδιαγράμματα, και
  • τα πέντε (5) βρίσκονται σε φάση δημοπράτησης για την εκτέλεση τους.

2. άλλα δέκα (10) έχουν υποβληθεί για ένταξη στο ΕΣΠΑ και αναμένουν την έγκριση τους.

Ο συνολικός προϋπολογισμός μελέτης των έργων του ΕΣΠΑ ανέρχεται στα τριάντα εννέα (39) εκατ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ

  • ένα (1) έργο προϋπολογισμού μελέτης 6.000.000 ευρώ έχει ενταχθεί και εκτελείται ήδη
  • o υποβλήθηκαν ακόμα τέσσερις (4) προτάσεις έργων, προϋπολογισμού μελέτης 6,5 εκατ. ευρώ, με το ένα απ’ αυτά να έχει ήδη ενταχθεί, ενώ αναμένεται η ένταξη και των υπολοίπων.

Από την ΔΕΥΑΚ