Λειτουργεί κανονικά η τηλεθέρμανση

Λειτουργεί κανονικά η τηλεθέρμανση

ΚΟΖΑΝΗ 31-01-2022
Τηλ.:2461051500
Fax:2461051550
E-mail:deyakoz@otenet.gr

Αποκαταστάθηκε η βλάβη.
Λειτουργεί κανονικά η τηλεθέρμανση.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Η Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης ενημερώνει τους καταναλωτές ότι αποκαταστάθηκε η βλάβη που είχε παρουσιαστεί
σ’ έναν από τους κεντρικούς αγωγούς μεταφοράς θερμικής ενέργειας στην περιοχή Σουλού
και λειτουργεί πλέον κανονικά το σύστημα τηλεθέρμανσης.

Από την ΔΕΥΑΚ