ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΔΙΑΞΟΝΙΚΟΥ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΔΙΑΞΟΝΙΚΟΥ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ,

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ για την ανάδειξη
μειοδότη για την “ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟΥ (6Χ2) ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΔΙΑΞΟΝΙΚΟΥ (4Χ2) ΕΙΔΙΚΟ
ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΥΠΟΝΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ”

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα σε μορφή PDF

TED:NOTICE:23007-2022:TEXT:EL . . . . ΕΔΩ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2022sing . . . ΕΔΩ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2021sign . . . ΕΔΩ