Σεπτέμβριος 2012

Ευχαριστήριο

28 Σεπτεμβρίου 2012

Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης
Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Κοζάνης

Ευχαριστήριο

Σύμβαση ‘Εργου

12 Σεπτεμβρίου 2012

Υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου <<Αντικατάσταση εξωτερικών δικτύων ύδρευσης οικισμών Αργίλου, Οινόης και Ν. Νικόπολης Δήμου Κοζάνης>>