Αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού ύδρευσης από γεώτρηση προς δεξαμενή ύδρευσης και διασύνδεση νέας δεξαμενής Τ.Κ. Ροδιανής Δήμου Κοζάνης

Αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού ύδρευσης από γεώτρηση προς δεξαμενή ύδρευσης και διασύνδεση νέας δεξαμενής Τ.Κ. Ροδιανής Δήμου Κοζάνης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (pdf)