ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ . . . . . . . . . .

ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ . . . . . . . . . .

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κοζάνης (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.), προκηρύσσει τη με
ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου μέσω του Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ. για την εκπόνηση του έργου:
«ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ, ΣΤΑΥΡΩΤΗΣ, ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ,
ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ»

Κατεβάστε την Διακήρυξη . . . . . . . . . . . ΕΔΩ