ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΝΟΝΤΑΙ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΝΟΝΤΑΙ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κοζάνης,

ΚΑΤΑ

ΤΩΝ ΦΕΡΟΜΕΜΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΕΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΝΟΝΤΑΙ Η ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ

Κατεβάστε την ειδοποίηση σε μορφή (pdf) . . . . . . . . . . . . . . ΕΔΩ