Εκπόνηση έργου Αντιπλημμυρικής Προστασίας

Εκπόνηση έργου Αντιπλημμυρικής Προστασίας

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κοζάνης (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.),

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

τη με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου, για την εκπόνηση του έργου:
«ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ»

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα σε μορφή (PDF).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΕΔΩ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΔΑΜ . . . . . . . . . . . . ΕΔΩ