Ενεργειακός εκσυγχρονισμός για τις εγκαταστάσεις ύδρευσης

Ενεργειακός εκσυγχρονισμός για τις εγκαταστάσεις ύδρευσης

“Ενεργειακός εκσυγχρονισμός για τις εγκαταστάσεις ύδρευσης”
από την ΔΕΥΑΚ μέσω του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

Στην δημοπράτηση ενός πολύ σημαντικού έργου με στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση
των εγκαταστάσεων ύδρευσης του Δήμου Κοζάνης που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα
“Αντώνης Τρίτσης” του Υπουργείου Εσωτερικών προχώρησε η Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης.

κατεβάστε το ακόλουθο έντυπο σε μορφή PDF

Ενημερωτικό Δελτίο . . . . . . . . ΕΔΩ