Επίδομα θέρμανσης της τηλεθέρμανσης

Επίδομα θέρμανσης της τηλεθέρμανσης

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

 

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Α.1243 /2021 (ΦΕΚ 5298/Β/15-11-2021)

Χορήγηση επιδόματος θέρμανσης για την χειμερινή περίοδο 2021/2022 και καθορισμός

  • του ύψους,
  • των δικαιούχων,
  • των προϋποθέσεων και
  • της διαδικασίας χορήγησης αυτού”

από την φετινή περίοδο επίδομα θέρμανσης δικαιούνται και οι καταναλωτές τηλεθέρμανσης

που πληρούν τα κριτήρια που προβλέπει η απόφαση.

 

Κατεβάστε το ακόλουθο έντυπο, σε μορφή  PDF :

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ . . . . . . . . . . . . . . ΕΔΩ