Η Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης  για την 22α Μαρτίου, Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό.

Η Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης για την 22α Μαρτίου, Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό.

H 22α Μαρτίου, Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό, είναι μια ημέρα ευαισθητοποίησης για έναν από τους πιο πολύτιμους πόρους στον πλανήτη μας.

Είναι η Παγκόσμια Ημέρα που θεσπίστηκε από τον Ο.Η.Ε. για να μας υπενθυμίζει και να επισημαίνει πως το καθαρό νερό θα πρέπει να είναι διαθέσιμο για όλους μας μέσω της λελογισμένης και βιώσιμης διαχείρισής του, τόσο για τις σημερινές όσο και για τις μελλοντικές γενιές.

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κοζάνης (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) από την πρώτη μέρα της λειτουργίας της φροντίζει με συνέπεια και αποτελεσματικότητα, με σχέδιο, προγραμματισμό και σωστή υλοποίηση έργων, την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας καθαρού νερού, καθ’ όλο το 24ωρο, για όλους τους πολίτες του Δήμου Κοζάνης, στην πόλη και τα Δημοτικά Διαμερίσματα, όπου και αν κατοικούν, όπου και αν δραστηριοποιούνται.

Έτσι, δημιούργησε ένα δίκτυο ύδρευσης 1.000.000 μέτρων, περίπου, που τροφοδοτείται από 98 πηγές και γεωτρήσεις, 24 αντλιοστάσια και 67 συνδεδεμένες δεξαμενές.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. αξιοποιώντας τόσο τους δικούς της πόρους όσο και κάθε διαθέσιμο πόρο των διαφόρων Ευρωπαϊκών και Εθνικών Προγραμμάτων εκσυγχρονίζει και επεκτείνει διαρκώς το δίκτυο της, επεμβαίνει και δρα άμεσα λύνοντας τα όποια προβλήματα παρουσιάζονται και πετυχαίνει να μην στερηθεί το νερό κανένας οικισμός του Δήμου Κοζάνης, όσο μακριά και αν βρίσκεται.

Για τη ΔΕΥΑΚ βασικοί στόχοι ήταν πάντα και παραμένουν:

  • η προστασία του περιβάλλοντος, η αειφόρος και βιώσιμη ανάπτυξη, η επιβράδυνση της κλιματικής αλλαγής,

με τη μελέτη, το σχεδιασμό και την υλοποίηση σύγχρονων και πρωτοποριακών έργων που συμβάλλουν στην καλύτερη αξιοποίηση και προστασία των υδάτινων πόρων της περιοχής μας,

  • η παροχή των καλύτερων δυνατών υπηρεσιών στους πολίτες του Δήμου Κοζάνης,
  • η ενεργειακή αναβάθμιση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων της με την αντικατάσταση του ενεργοβόρου εξοπλισμού και η εξοικονόμηση ενέργειας με την αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας,
  • η συμμετοχή σε προγράμματα που αφορούν καινοτόμες δράσεις,
  • η λειτουργική αρτιότητα, η ασφάλεια του συστήματος υδροδότησης και η οικονομικότερη διαχείριση του,
  • η ελαχιστοποίηση των διαρροών και η άμεση αποκατάσταση των βλαβών,
  • η εξάλειψη των παρανόμων συνδέσεων, και
  • η μείωση του ποσοστού του μη ανταποδοτικού νερού.

 

Όμως, είναι σημαντικό και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε πως

η εξοικονόμηση νερού είναι υποχρέωση όλων μας!

Γι’ αυτό και προκειμένου να μην υπάρξει στο μέλλον ο κίνδυνος της έλλειψης του νερού είναι επιτακτική η ανάγκη να συμβάλουμε όλοι μας στην όσο το δυνατόν καλύτερη και πιο ορθολογική χρήση του.

Από την

Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης