Ημερίδα ΑΥΓΕΙΑΣ

Ημερίδα ΑΥΓΕΙΑΣ

 

Δ ε λ τ ί ο    Τ ύ π ο υ

Ημερίδα/Σεμινάριο από το Εργαστήριο Δικτύων και Προηγμένων Υπηρεσιών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και τη Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης, με τίτλο: «Τεχνολογίες Διαδικτύου των πραγμάτων και αναδυόμενες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών στη διαχείριση υδάτινων πόρων».

Την Τετάρτη 22/03/2023 – Παγκόσμια Ημέρα Νερού, το Εργαστήριο Δικτύων και Προηγμένων Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας συνδιοργανώνει με τη Δ.Ε.Υ.Α Κοζάνης, Ημερίδα/Σεμινάριο με τίτλο:
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

 

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα

Πρόργραμμα Ημερίδας (εικόνα PNG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΕΔΩ

Δελτίο Τύπου (αρχείο PDF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΕΔΩ

 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΖΟΟΜ

https://zoom.us/my/uowm.ece7