Κατασκευή Εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς ακαθάρτων οικισμού Κρόκου στην ΕΕΛ περιοχής Κοζάνης

Κατασκευή Εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς ακαθάρτων οικισμού Κρόκου στην ΕΕΛ περιοχής Κοζάνης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (pdf)