Λειτουργία Βιολογικού Καθαρισμού ΒΙ.ΠΕ. Κοζάνης 2018-2020

Λειτουργία Βιολογικού Καθαρισμού ΒΙ.ΠΕ. Κοζάνης 2018-2020

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (pdf)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (pdf)