Κατασκευή του Βιολογικού Καθαρισμού Αιανής

Κατασκευή του Βιολογικού Καθαρισμού Αιανής

ΚΟΖΑΝΗ 06-10-2021
Τηλ.:2461051500
Fax:2461051550
E-mail:deyakoz@otenet.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Ξεκινά η κατασκευή του Βιολογικού Καθαρισμού Αιανής από την ΔΕΥΑΚ.

Υπογράφηκε σήμερα 6 Οκτωβρίου 2021 η σύμβαση ανάμεσα στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κοζάνης,
εκ μέρους του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Κωνσταντίνου Κυτίδη, και την ανάδοχο εταιρεία «ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,
που προέκυψε μετά τον σχετικό διαγωνισμό, για την κατασκευή του Βιολογικού Καθαρισμού Αιανής.

Ο τίτλος του έργου είναι «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων και κεντρικός αποχετευτικός αγωγός Αιανής ∆ήμου Κοζάνης»
και είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη 2014 – 2020»,
της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με προϋπολογισμό μελέτης 1.550.580,02 €.

Το έργο αφορά την μελέτη – κατασκευή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Αιανής, του Δήμου Κοζάνης,
για την επεξεργασία των λυμάτων του οικισμού Αιανής (από το αποχετευτικό δίκτυο του οικισμού και από το αρχαιολογικό μουσείο Αιανής),
δυναμικότητας πληθυσμού 2900 κατοίκων.