ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

H ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ενδιαφέρεται για την ανάθεση
παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την εκπόνηση μελετών εφαρμογής
Η/Μ εγκαταστάσεων και τον συντονισμό αυτών, που αφορούν την υλοποίηση έργων αγωγών
διασύνδεσης & αντλιοστασίων

Κατεβάστε την πρόσκληση σε μορφή (pdf) ……. Εδώ