Τεχνικό Πρόγραμμα της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. για το 2022

Τεχνικό Πρόγραμμα της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. για το 2022

ΚΟΖΑΝΗ 09-12-2021
Τηλ.:2461051500
Fax:2461051550
E-mail:deyakoz@otenet.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Στα 23 εκ. ευρώ η δαπάνη για το Τεχνικό Πρόγραμμα της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. για το 2022 !

Στα είκοσι τρία εκατομμύρια ευρώ, περίπου, αναμένεται να φτάσει η δαπάνη για το τεχνικό πρόγραμμα της Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης του 2022, το οποίο, πρόσφατα, ψηφίστηκε ομόφωνα από το Δ.Σ. της Επιχείρησης και είναι μέρος ενός συνολικότερου σχεδιασμού, προγραμματισμού και υλοποίησης έργων που ο προϋπολογισμός τους φτάνει τα 108.636.888.59 ευρώ.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που αποτυπώνει για μια ακόμα φορά όλα εκείνα τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν διαχρονικά την Δ.Ε.Υ.Α.Κ. και είναι η αναγνώριση των πραγματικών αναγκών της κοινωνίας των πολιτών που υπηρετεί ως Επιχείρηση Κοινής Ωφέλειας, ο έγκαιρος και ολοκληρωμένος σχεδιασμός και ο ρεαλιστικός προγραμματισμός. Στοιχεία που συνδυάζονται με την ορθολογική αξιοποίηση τόσο των δικών της πόρων όσο και εκείνων που εξασφαλίζει από κάθε διαθέσιμο ευρωπαϊκό και εθνικό πρόγραμμα και την υψηλή αποτελεσματικότητα στην υλοποίηση των έργων.

Από πού χρηματοδοτείται.
Η δαπάνη για το τεχνικό πρόγραμμα του 2022 αναμένεται ν’ ανέλθει στα 22.868.344,43 ευρώ και απ’ αυτά το ποσό των 16.565.983,63 ευρώ θα προέλθει από ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα ενώ το υπόλοιπο ποσό των 6.302.360,80 ευρώ θα προέλθει από πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

Πώς κατανέμονται.
Το πρόγραμμα διαμορφώθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτει με επάρκεια και αποτελεσματικότητα το σύνολο των δραστηριοτήτων της Επιχείρησης, καθώς εμπεριέχει έργα που αφορούν την ύδρευση, την αποχέτευση, τις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων – Ποιότητας νερού και την Τηλεθέρμανση. Έτσι, προϋπολογίστηκε να δαπανηθεί για έργα:

  • Ύδρευσης, το ποσό των 11.570.160,44 ευρώ.
  • Αποχέτευσης, το ποσό των 2.852.844,0 ευρώ
  • Βιολογικού Καθαρισμού & Ποιοτικού ελέγχου, το ποσό των 1.933.728,43 ευρώ
  • Τηλεθέρμανσης, το ποσό των 6.511.611,56 ευρώ.

Η επιλογή των έργων.
Η επιλογή των έργων, των μελετών και των προμηθειών του Τεχνικού Προγράμματος έγινε με βασικό κριτήριο την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας προς τους πολίτες του Δήμου Κοζάνης, όπου και αν κατοικούν.
Έτσι, μέσα από το Τεχνικό πρόγραμμα σηματοδοτείται για μια ακόμα χρονιά η σταθερή προσπάθεια της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. να ανταποκρίνεται άμεσα και αποτελεσματικά στις προκλήσεις κάθε εποχής, να πρωτοπορεί σε όλους τους τομείς δράσης της, να διατηρεί και να ενισχύει την περιβαλλοντική της ευαισθησία και να προστατεύει την τεχνική αρτιότητα της σε ό,τι αφορά την λειτουργία της.

Από την Δ.Ε.Υ.Α.Κ.