Καθαριότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων της Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης

Καθαριότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων της Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κοζάνης (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) πρόκειται να προχωρήσει σε
απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσίας

«Καθαριότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων της Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης»

Κατεβάστε την ακόλουθη πρόσκληση :

Πρόσκληση (σε μορφή PDF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ΕΔΩ