ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΕΥΑΚ

ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΕΥΑΚ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κοζάνης (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.)
πρόκειται να προβεί στην ασφάλιση των οχημάτων της, από 02-01-2024 έως και 02-01-2025 (για ένα έτος)

Κατεβάστε τα ακόλουθα αρχεία :

Πρόσκληση (σε μορφή PDF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΕΔΩ

Άδειες Οχημάτων (σε συμπιεσμένη μορφή 7zip)
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ (part 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ΕΔΩ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ (part 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΕΔΩ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ (part 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΕΔΩ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ (part 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΕΔΩ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ (part 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΕΔΩ
ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ΕΔΩ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΕΔΩ

Επισήμανση
Τα συμπιεσμένα αρχεία “Άδειες Οχημάτων”, είναι κλειδωμένα με την
εφαρμογή 7zip και με κωδικό.
Για τν κωδικό αποσυμπίεσης, επικοινωνήστε με τα παρακάτω τηλέφωνα
της ΔΕΥΑΚ 2461051540 & 2461051558 (ώρες γραφείου)